Change Management

Change Management

Serviciul de Change Management furnizat de ROSTO se axează pe asigurarea realizării cu succes a proiectelor și inițiativelor de schimbare în cadrul organizației dumneavoastră, respectând termenele și bugetul alocate.

Prin intermediul acestui serviciu, punem accent pe latura umană a schimbării, abordând modificările survenite la nivel de procese de business, sisteme și tehnologie, roluri de muncă și structuri organizaționale.

Obiectivul principal este elaborarea și implementarea de strategii de managementul schimbării care să promoveze adoptarea și utilizarea optimă a noutăților de către angajați, minimizând în același timp rezistența la schimbare.


Serviciul nostru de Change Management include:

  • Aplicarea unei metodologii structurate și conducerea activităților de managementul schimbării.
  • Utilizarea proceselor și instrumentelor de managementul schimbării pentru a elabora strategii care sprijină adoptarea modificărilor necesare aduse de un proiect sau o inițiativă.
  • Susținerea eforturilor de comunicare, inclusiv designul, dezvoltarea, livrarea și gestionarea comunicărilor eficiente.
  • Evaluarea impactului schimbării, prin analiza de impact și evaluarea pregătirii pentru schimbare, identificând totodată părțile interesate cheie.
  • Susținerea eforturilor de formare, furnizând informații, documentând cerințele și susținând designul și livrarea programelor de formare.
  • Crearea de livrabile acționabile pentru cele cinci pârghii de managementul schimbării: planul de comunicare, roadmap-ul sponsorului, planul de coaching, planul de formare și planul de gestionare a rezistenței.
  • Integrarea activităților de managementul schimbării în planul de proiect.
  • Evaluarea și asigurarea pregătirii angajaților.
  • Definirea și măsurarea metricilor de succes, monitorizând progresul schimbării.
  • Susținerea managementului schimbării la nivel organizațional.

Prin serviciul de Change Management, ROSTO își propune să fie partenerul de încredere în transformarea organizațională, sprijinind compania dumneavoastră în navigarea cu succes prin schimbările necesare, pentru a atinge obiectivele propuse.

Contactează-ne pentru oferta